Tại sao nên đầu tư vào Phú Quốc ngay bây giờ ?

Tại sao nên đầu tư ở Phú Quốc ? Tại sao phải đầu tư vào Phú Quốc ngay bây giờ ? Để trả lời cho những vấn đề đó chúng tôi xin chia sẻ 1 số báo cáo tổng kết để mọi người có thể đánh giá, nhận định và nắm bắt được cơ hội ngay từ bây giờ nếu các bạn hiểu tại sao Phú Quốc lại là đầu đàn trong 3 khu vực được chọn lên Đặc khu kinh tế của Việt Nam.